Bereken incassokosten

©Megi-Incassodiensten hanteert de Kring van Kantonrechters geadviseerde staffel.

Hieronder kunt u de (buitengerechtelijke) incassokosten berekenen welke wij uw debiteur berekenen.

  

Factuurbedrag:
Vermeld hier alleen de hoofdsom per afzonderlijk factuur, dus zonder rente en andere kosten.
Aanmaning verzonden:
Voorwaarden eerder verstuurde aanmaning:
Betalingstermijn minimaal14 dagen vermelding en gevolgen van incassokosten bij niet op tijd betalen.
Pas na het niet betalen van deze aanmaning mogen incassokosten in rekening worden gebracht.
Heeft de aanmaningsbrief  uitbesteed?
Geef aan of u zelf de aanmaning heeft verstuurd, of dat dit is uitbesteed aan bijvoorbeeld een incassobureau.
Is de schuldeiser B.T.W. plichtig?
De meeste schuldeisers zijn BTW-plichtig.
Niet BTW-plichtig zijn: – verhuurders- onderwijsinstellingen- banken- verzekeringsmaatschappijen – medische beroepen -de overheid.
Omdat deze schuldeisers de aan het incassobureau of deurwaarder verschuldigde BTW niet kunnen verrekenen, mag de BTW als schadepost in rekening worden gebracht bij de debiteur.