Kosten

Zoals u wellicht al heeft gelezen, worden onze inspanning services u geheel *kosteloos aangeboden.
Alle voorkomende acties van onze zijde worden op uw relatie verhaald.
Het enige wat wij van u verlangen is de administratie van uw relatie met eventueel de correspondentie en aanmaningen die u inmiddels geschreven heeft om de openstaande factuur te laten voldoen.
Verder zijn naam en adresgegevens uiteraard nodig.
Wij innen voor u alle bedragen, ook de kleine openstaande facturen kunt u gerust door ons laten innen, omdat wij geen *kosten berekenen aan u als klant.
Zodra uw relatie uw openstaande factuur incl. incassokosten op onze rekening heeft voldaan zal deze binnen 5 werkdagen naar uw rekening overgeboekt worden.
Mocht uw relatie het openstaande bedrag niet in één termijn kunnen voldoen, dan zullen wij een (wettelijke) aflossingsregeling met uw relatie aangaan.
Ook bij een aflossingsregeling zal na iedere maandelijks termijnbetaling het bedrag binnen 5 werkdagen naar uw rekening overgeboekt worden.
Deze zal niet vastgezet worden tot het totaalbedrag is voldaan.
De *kosten die uw relatie door ons als incassokosten berekend krijgt, is onze provisie.
Bereken -hier- de buitengerechtelijke incassokosten welke wij berekenen op uw huidige factuur.
Is uw debiteur (tijdelijk) niet te traceren, of een oud factuur in bezit?
Daar hebben wij een “cold case team” voor, welke uw factuur zelf jaren bewaakt tot uw debiteur gevonden wordt.

“No cure no pay”

Indien ondanks onze vele inspanningen niet het gewenste resultaat bereikt wordt, ontvangt u een advies over de haalbaarheid van een eventuele gerechtelijke procedure. Indien u besluit geen gerechtelijke procedure op te starten, dan zullen wij uw dossier sluiten zonder extra *kosten in rekening te brengen.

( *lees onze algemene voorwaarden)