Pre-incasso

Het is altijd moeilijk om uw vordering uit handen te geven aan een incassobureau.
Enerzijds wilt u het geld waar u recht op heeft zo snel mogelijk ontvangen maar anderzijds wilt de de relatie met u en uw klant niet onder druk zetten.
Indien u aan het worstelen bent met deze vraag, dan is pré-incasso wellicht de oplossing voor u.

Wat is pré-incasso?

Wanneer u uw vordering nog niet direct ter incasso wilt geven en u de debiteur de gelegenheid wilt bieden om binnen een gesteld termijn alsnog te betalen, biedt de pré-incasso uitkomst.
De pré-incasso is een laatste aanmaning/herinnering uit uw naam maar op het briefpapier van ©Megi-Incassodiensten.
De aanmaning bevat de mededeling dat de debiteur de vordering binnen 14 dagen, zonder incassokosten rechtstreeks aan uw eigen bankrekening kan voldoen.
Ook staat vermeld wat de hoogte van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn als de debiteur in gebreke blijft.

De laatste aanmaning via ©Megi-Incassodiensten stelt u uw debiteur in kennis dat uw coulance is bereikt.

De pré-incasso is een effectief middel om uw relatie vriendelijk en op juridisch gepaste wijze tot betalen te manen.

Kosten:

De pré-incasso kosten via ©Megi-Incassodiensten zijn slechts € 15.00.

Geen resultaat na pré-incasso?

Betaald de debiteur ondanks het gestelde termijn niet, dan kunnen wij uw vordering voortzetten in onze incasso dienstverlening.

U kunt een keuze maken uit een digitaal aanmaning of een schriftelijke aanmaning.

Uw vordering online indienen voor pré-incasso voor slechts € 15.00?  -Klik hier-

Uw debiteur zal in de pré-incasso geen incassokosten berekend krijgen!