Veel gestelde vragen

Waarom gratis?

De buitengerechtelijke (incasso) kosten worden aan uw debiteur in rekening gebracht aan de hand van de Kring van Kantonrechters geadviseerde staffel.
u bent geen *provisie verschuldigd bij geen of volledige betaling.
Provisie wordt berekend bovenop het factuurbedrag.
Wij hebben geen (dure) kantoren maar werken met ZZPers door het gehele land, hierdoor kunnen wij dit kosteloos voor u aanbieden..

Plicht opdrachtgever→Debiteur→©Megi-Incassodiensten

Om bij het incasseren van een vordering op consumenten aanspraak te kunnen maken op incassokosten moet dit eerst schriftelijk (aanmaning) middels een z.g. veertiendagenbrief aan de consument bekend worden gemaakt.
De consument heeft vervolgens een (laatste) betaaltermijn van 14 dagen
Deze moet aan de volgende eisen voldoen:

Voor wie is de rente?

De rente komt u toe.
Wij doen ons uiterste best om naast het factuurbedrag en de incassoprovisie ook de volledige rente voor u te incasseren.
(Voor 2014:  8,5% van de hoofdsom)

Is er een minimaal bedrag om te incasseren?

Nee, u mag elke factuur door ons laten incasseren.

Welke kosten worden mijn debiteur in rekening gebracht?

Wij hanteren de door de Kring van Kantonrechters geadviseerde staffel voor de incasso kosten.
Over de eerste € 2.500,00 15 % met een Min.van € 40,00
Over de volgende € 2.500,00 10 %
Over de volgende € 5.000,00 5 %
Bereken -hier- de buitengerechtelijke incassokosten welke wij berekenen op uw huidige factuur.

Wat doen jullie om te incasseren?

Wij zenden uw debiteur een schriftelijke aanmaning. (2x)
Wanneer dit niet tot betaling leidt, benaderen wij uw debiteur telefonisch of huisbezoek.
Als de vordering ondanks onze inspanningen niet wordt voldaan, adviseren wij u kosteloos over de verdere aanpak.
U bent geen kosten aan ons verschuldigd!

Wanneer ontvang ik de betalingen?

Zodra uw debiteur een betaling heeft verricht, zal dit binnen 5 werkdagen aan u overgemaakt worden.
Ook bij een regeling zal na ieder maandelijks termijnbetaling het bedrag binnen 5 werkdagen aan u overgemaakt worden, … en zal niet vastgezet worden tot het totaalbedrag is voldaan.

Overeenkomst opdrachtgever→Megi incassodienten.

*Wanneer het in te vorderen bedrag van uw debiteur voor minimaal 50% (af)betaald is,
zal hiervan onze incasso provisie van tenminste € 40,- tot een factuurbedrag van € 300,- en hierboven zal 15% ingehouden worden.
Dit geld ook als uw debiteur hierna geen betalingen meer verricht. (gedeelde smart)
Bereken -hier- de buitengerechtelijke incassokosten welke wij berekenen op uw huidige factuur.

Mijn debiteur is verdwenen?

Wij houden uw factuur terzijde en hebben hiervoor een z.g. “Cold Case team” deze bewaakt uw facturen desnoods jaren tot uw debiteur wel weer ergens te vinden is.
In de meeste gevallen gevonden via social-media dat de debiteur zijn gegevens weergeeft.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust -Klik hier-